Добро и безопасно отопление

Най-общо казано количеството гориво определя топлината която печката ще отдаде на помещението. Това е така, но не точно. sajdiДобро горене се постига при умерено количество гориво и въздух. При повече въздух в горивната камера пламъка може да изгасне а когато допуснете по-голямо от предписаното количество гориво рискувате да направите пожар. Ако то е повече изгарянето на маслото става бързо и непълно, като се изпарява на маслени сажди (талази), които полепват по тръбите на комина и бързо го запушват.

tornado-tempТоплината не трябва да бъде много силна до печката а на 3 метра да е студено. Можете да поставяте много тръби за повече отопляване, но при бързо изгаряне те ще се затлачват и трябва да се почистват. Като помощ за по-ефективно разпръсване на топлината идват вентилаторите и топлообменниците на печките. Колкото повече въздух вкарва вентилатора в топлообменника, толкова повече студен въздух ще влезе и ще излезе горещ в помещението.

Кои модел печка да избера?

Моделите ни имат имена които могат да Ви помогнат. След името е написан номер (например 100) който показва квадратурата на помещенията за които е подходящ модела. Нашият съвет и да изберете по-ефективна печка която да не се налага да форсирате. Предвидете кубатурата с височината на помещението което ще топлите. Има ли изолация и колко често се отваря. Всички тези фактори са от огромно значение в отоплението. Можем да направим печки за големи помещения по зададени кубатури от клиента.

Как да запаля печката?

Поставяйте печката нивелирана на незапалим под или подложете такова покритие. Всички връзки през който минава гориво трябва да са проверени за течове още преди запалването. За да запалите печката налейте през вратичката или отвора 150 мл. масло + 50 мл. бензин или дизел. Уверете се, че комина не е запушен или е изваден. Всички лесно запалими вещества трябва да са далеч от печката. Маслото което горите не трябва да има вода или други примеси които да направят горенето неравномерно. Най-добро като горене е маслото от бензинови двигатели заедно с растителното такова а най-лошо е трансмисионното. След като маслото се разгори то почва да ври и да издава звук като при пържене. Сега вече можете да пуснете гориво от главния кран разположен на маслопровода. Не рискувайте с много масло, иначе можете да препълните камерата, което е пожароопасно. Количеството с времето и ползването на печката сами ще определите и ще зададете от вторият кран за регулиране. За напред можете да не го ползвате а само да спирате и пускате горивото през главният кран. По време на нормална работа в камерата не трябва да има повече от 150мл масло. Можете леко да оставяте вратичката на печката отворена за да влиза повече въздух. Ако я затворите може печката да изгасне. Не оставяйте горяща печка без наблюдение. Не допускайте деца в близост до печката.

shemata

За да угасите печката спрете подаването на гориво. Периодично проверявайте за отлагане на сажди и ги почиствайте. Нагар се получава и по тръбите подаващи гориво и въздух в горивната камера.

Избор на вентилатор за модел Торнадо 100

Както уточнихме, количеството въздух който преминава през топлообменника на модел „Торнадо  100“ ще бъде загрят и ще бъде върнат обратно в помещението. За целта Ви е нужен ефективен вентилатор. Ние не включваме в комплекта към печките вентилатори, понеже множество сервизи и работилници разполагат с такива от автомобили и други. Те са добро решение ако имат мощност и бъдат успешно уплътнени за да могат да надуят топлообменника максимално. Ако имате съмнения във Вашият вентилатор, ние ще Ви доставим такъв с максимален дебит. Гарантираме Ви, че ще постигнете 100% ефективност, ако поръчате вентилатор от нас. Той е малък и няма нужда от преходници или други напасвания. Неговата мощност е 400w като по желание, а с цел по-дълга експлоатация и по-нисък разход на ток, може да се комбинира с обикновен терморегулатор, който да го контролира. Вентилатора е малък, но шумен и е най-добре да бъде изведен в друго помещение, като въздуха от него да достига печката с маркуч. Същото важи и за терморегулатора, чиито конектори трябва да стигат до вентилатора. Друг вариант е използването на контакт таймер, който да включва и изключва вентилатора през определен интервал от време.

Температурата на въздуха излизащ от печката е много висока и може да причини изгаряния. Прочетете инструкциите за безопасна употреба.