Тест: Пушек от печка „Торнадо 100“

Паралелно с теста за обдухване направихме и тест при който можете да видите нивото на пушек при нормално загрята и работеща печка за период от 15 минути.